Bizi Takip Edin !

Facebook Twitter Rss Kaynağı
Bu konu 6 ay Önce yayınlanmıştır.

Akvaryumlarda çeşitli nedenlerden dolayı su kalitesi bozulur. Balıklar metabolizmaları gereği, suyuna dışkı bırakırlar. Ayrıca balıklara atılan yemlerin balıklar tarafından anında tüketilmemesi, akvaryumda uzun süre beklemesi ile yem artıkları bozulur ve sudaki bakterilerde aşırı bir artışa neden olur. Kuruyan bitki yaprakları, akvaryumda ölen ve zamanında alınmayan balıklar da akvaryumdaki su kalitesininin bozulmasına, mantar gibi çeşitli enfeksiyonların sağlıklı balıklarımıza bulaşmasına neden olurlar. Zamanla, bu kirleticilerin oluşturduğu olumsuz koşullar balıklar için tehlikeli bir seviyeye ulaşır ve akvaryumdaki biyolojik dengeyi bozar. O zaman ne yapmalıyız?
Akvaryumlarımızda beslediğimiz balıkların bulunduğu doğal ortamı taklit etmekden başkaçaremiz var mı? Balıklar doğal ortamlarında, yaşadıkları göl veya nehirin coğrafi özelliklerine göre  bu sorunlardan korunurlar. Nehirlerin ve  göllerin suyu, devamlı taze yağmur suyu ile doldurulur ve bu su ile kimyasal ve biyolojik süreçlerini tazelerler.
Akvaryumlarımızdaki suyun kalitesinin bozulma nedenlerini ve yapılması gerekenleri maddeler halinde sıralayalım.

AKVARYUMLARDAKİ SU KALİTESİNİN VE RENGİNİN BOZULMA NEDENLERİ:
1.  Yetersiz filtrasyon: Akvaryumdaki suyu en az 3 defa çevirebilecek debiye sahip, hem mekanik hem de biyolojik filtrasyon yapabilen bir dış filtre yada sump gereklidir. Filtre malzemeleri faydalı bakteri oluşumunu desteklede en önemli unsurdur. Yetersiz filtrasyon akvaryumdaki su kalitesini bozan etkenlerin başında gelir. Gerekirse dış filtreler, tabanda biriken dışkıları ve diğer atıkları mekanik olarak temizlemede yüksek debili iç filitrelerle takviye edilmelidir.
2.  Filtre malzemelerinin uygun temizlenmemesi: Filtre ve filtre malzemeleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir. İç filtrelerin altına uygun bir kap koyup, filtrede biriken tortuları ve atıkları suyuna düşürülmeden, altına koyduğumuz kapla beraber akvaryumdan çıkarılmalıdır. Filtre malzemeleri yine akvaryumdan alınan suyla yıkanmalıdır. Böylelikle biyolojik döngü sağlayan faydalı bakterilerde büyük kayıplar olmasın.
3.  Balık yükünün fazla olması: Beslediğimiz balıkların özelliklerini iyi bilinmeli, onlara uygun yaşam ortamı sağlayacak şekilde akvaryumlarımızı dizayn etmeliyiz. Birbiriyle yaşlaması zor olan türleri değil, birbiriyle doğal ortamlarında da beraber yaşayabilen balıkları tercih etmeliyiz ve kapasitemize uygun beslemeliyiz.
4.  Yapay veya doğal dekorlar: Mangrow, yati kökü, kimyasal boyalı dekorlar, akvaryumlara uyğun olmayan ve yeterince temizlenmemiş, salınım yapan kayalar vs. akvaryumdaki su kalitesini etkiler. Bazıları suyun renginin bozulmasına neden olabilir.
5.  Salımın yapan taban malzemeleri: Bazı  taban malzemeleri suya salınım yaparak suyunuzun rengini bozabilir. (Kimyasal olarak sonradan boyanıp renklendirilen kumlar, torflar, tabana yerleştirilen gübre ve substratlar.)
6.  Kullanılan yemin içeriğindeki boyar maddeler: Bazı yemlerin içindeki maddeler suyun rengini maalesef bozuyor. Fakat suyu bozan her yeme de kalitesiz yem denmez. Suyun rengini bozan fakat balıklarımızın gelişimine de çok faydalı yemler bulunmaktadır. Etik olmadığı için marka belirtmiyorum. Forumlardan araştırabilirsiniz.
7.  Aşırı veya fazla yemleme: Bir seferde balıklarınızın yiyebileceğinden fazla yemleme yapmak yerine; azar azar ama daha fazla öğünlerde yemleme yapmak daha doğru olur.
8Yeterli su değişimi yapmamak: Su değişimi yapmanın asıl amacı dipteki dışkıları ve nitrati akvaryumdan uzaklastirmaktır. Çekilen suyun yerine, en az 2 gün ağzı açık bir kapda, hava motoru ile bol miktarda oksijen vererek dinlendirilmiş su eklenmelidir. Su değişim oranı kapasitesinin %20-30 oranında yapılımalıdır. (Hastalık durumlarında bu oran %40-50 olabilir.)
9.  Kimyasal madde kullanımı: Su düzenleyici ve ilaçların bazılarının kullanımında yine su kalitesi bozulabilir. Kullanılan kimyasal düzenleyici ve ilaçların kullanma talimatına dikkat etmeli ve uygun ölçüde kullanmalıyız. Kimyasal katkılar kullanılmasıda suyunuzun rengini bozulmasına sebep olabilir.
10. Aşırı veya az aydınlatma: Uygun olmayan aydınlatma akvaryumumuzda yosun oluşumuna sebep olur. Akvaryum kurulumunda yanlış yer seçimi de (Güneş ışığını fazla alan yerlere kurulmuş akvaryumlar) yosunlaşmaya davetiye çıkarır. Aşırı yemleme, uygun olmayan su degerleri, aşırı aydınlatma, akvaryumun kurulumunda yanlış yer secimi gibi birçok faktör yosun oluşumuna neden olabilir. Aşırı aydınlatma yeşil yosun oluşumuna, yetersiz aydınlatma da kahverengi yosun oluşumuna sebep olur ve su kalitesini bozar.
11. Yetersiz oksijen: Akvaryumdaki oksijen miktarının düşük olması beslediğimiz balıkları etkilediği gibi filtrenin biyolojik performansınıda olumsuz etkiler. Ayrıca suyun PH’ nın düşmesine de sebep olur. Filtre malzemesi, kumu, camı ve bitkilerin yaprakları gibi yüzeylere yerleşen aerobik (oksijenle soluyan) ve anaerobik (oksijensiz soluyan) bakteriler akvaryumlardaki biyolojik dönüşümleri gerçekleştirirler. Bu dönüşümler ile sudaki dışkıları, artık yemler, çürüyen bitki yaprakları gibi organik artıklar en küçük yapı taşlarına kadar bu bakteriler tarafından ayrıştırılırlar. Bu biyolojik ayrışımın bir kısmı bitkiler tarafından besin maddesi olarak değerlendirilirken, bir kısmı da gaz halinde suya karışır. Akvaryumdaki yetersiz oksijen aerobik bakterilerin (oksijenle soluyan) yeterli seviyeye oluşamamasına neden olur ve akvaryumdaki biyolojik döngüyü bozar.
12. Ölü balık, çürüyen bitki yaprakları: Ölü balıklar derhal akvaryumdan çıkarılmalıdır. Hasta balıklarda tedavi edilmek üzere karantina akvaryumuna alınmalıdır. Ölü ve hasta balıklar, mantar oluşumu için zemini sağlayacaktır. Oluşan mantar, su kalitesini, tankın içindeki sağlıklı balıklarımızı ve faydalı bakterileri etkileyerek suyunun bozulmasına neden olacaktır. Hatta sağlıklı balıklarda bulaşıcı ve ölümcül enfeksiyonlara da neden olabilir.

Yazan: Murat ORHAN

msobomagunga008 - Akvaryumlardaki Su Kalitesinin Ve Renginin Bozulma Nedenleri