Bizi Takip Edin !

Facebook Twitter Rss Kaynağı
Bu konu 4 ay Önce yayınlanmıştır.

Balıkların vücutları oldukça dayanıklı bir tabaka ile kaplanmıştır. Bu tabaka alt ve üst olmaküzere iki kısımdan oluşur. Üst deri içerisinde mukus salgılayan çok sayıda bez bulunmaktadır.Mukus kaygan ya da yapışkan bir yapıda olup, balığın su içerisinde hızlı hareketini sağlar. Busırada sürtünmeyi en alt düzeye indirir. Mukusun bir başka özeliği de hayvanı hastalık yapanorganizmalara karşı korur. Balıklarda üst deride keratinimsi bir tabaka mevcuttur. Bu tabakasuyun vücuda girmesini engeller, balığın vücudundaki iç basınç ile dış ortam basıncınındengelenmesini sağlar. Eğer bu tabaka olmasaydı, balık vücudundan içeri su girecek balığınbasınç dengesi bozulacak ve ölecektir. Balığın omurgası her canlıda olduğu gibi vücudundik durmasını sağlamaktan başka, yüzgeçler ile istemli hareket eden kasların bağlanmasını dasağlayarak hareket etmeye yarar; kuyruğun son kısmını destekleyen yelpaze şeklindekikemiklerle sona erer.Balıkların ağırlık merkezleri genellikle hava keseleri içinden geçer. Balıkta dengeninbozulması halinde çift yüzgeçlerin çok küçük hareketleriyle yeniden dengeyi sağlayabilirveya istediği pozisyonda durabilir. Çeşitli derinliklere uyum sağlama ise hava kesesindeki gazınazaltılıp, çoğaltılmasıyla olasıdır. Balıkların diğer canlılara göre fazladan bir duyuları dahavardır. Bunun aracılığı ile titreşimleri yarı hissedebilir ve yarı duyabilirler, yemlerinin yeriniveya düşmanlarının konumunu belirleyebilirler, su akıntılarının içerisinde yönlerinibulabilirler ve suyun ısı ve basınç değişimlerini hissedebilirler. Yanal çizgi sayesindeyakınındaki düşük frekanslı titreşimleri bile hissederler. Oldukça hassas olan duyu veya kokualma organları sudaki kimyasalların hissedilmesine olanak sağlar ve bu şekilde yiyecek veyadiğer balıkları fark ederler. Balıklar soğukkanlı canlılardır, yani beden sıcaklıklarını bizim gibikontrol edemezler. Bu yüzden vücut sıcaklıklarının, içinde yaşadıkları suyun sıcaklığı ile aynıolması gerekir. Aksi halde kısa zamanda ölürler. İllinois Üniversitesi’nde görevli bilimadamları Antarktika’da donmuş sularda yaşayan balıklara rastlamış ve bunlarıincelediklerinde bu hayvanların vücutlarında, vücut sıvılarının donmasını engelleyen birprotein olduğunu keşfetmişlerdir. Balığın DNA’sına ayrıntılı bilgisi kodlanmış olan bu protein,balığın vücudunu en soğuk sularda bile donmaya karşı korur. Kutup bölgelerinde yaşayanbalıklar, bu benzersiz koruma sayesinde, donmuş denizlerde yaşamlarını rahatlıkla sürdürür vebu dondurucu soğuktan etkilenmezler.-Peki kutuplarda yaşayan bu balıkların vücutlarındaantifriz görevi gören bu protein nasıl oluşmaktadır?-Donmayı engellemek amacı ile birproteinin tasarlanması ve bu proteini üretecek mekanizmayı balıkların vücutlarında kimoluşturmuştur?Bu balıklardan, antifriz özelliği gösteren bu çok özel maddenin kimyasalformülünü bulmaları ve kendi vücutlarında belli organları bunun üretimine ayırmış olmalarıtabi ki beklenemez.

Etiketler