Bizi Takip Edin !

Facebook Twitter Rss Kaynağı
Bu konu 7 ay Önce yayınlanmıştır.

Balıklar solungaçları ve dışkıları vasıtasıyla amonyak üretirler.Ayrıca amonyak ,akvaryumda bulunan bozulmuş yem artıkları ve organik bileşiklerin aracılıyla da meydana gelir.Amonyak balıklar için zehirlidir.Bu maddenin yüksek olduğu akvaryumlardaki balıkların ani ölümleri kaçınılmaz olmakla beraber amonyağın daha az olduğu ortamda uzun süre yaşayan balıklar da tehlike altındadır.

Amonyak balığı direkt olarak solungaçlarını yakarak öldürmese bile hayvanın direncini kırarak içinde bulunan zararlı bakteri ve organizmalara balığı savunmasız bırakır.Suyun ph derecesi asitleştikçe sudaki amonyak için daha zararsız hale gelecektir aynı zamanda ph yükseldikçe amonyak balığı zehirleyecek seviyelere çıkar.

Peki bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Amonyağı sıfırlamak veya sudan arıtmanız gerekmektedir.Amonyağı Amquel veya zeolit kil’i gibi kimyasallar ile yokedebilirsiniz.Ancak bunlar kısa dönem için koruyucudurlar,yenilenmedikleri takdirde amonyak yeniden yükselecektir.Bu yöntem sizin için pahalı olacaktır.Ayrıca suyun niteliğini bozan diğer maddeler de vardır, balıklar için tek tehlike amonyak değildir ve bu kimyasallar sadece amonyağın etkilerini zararsız hale getirdikleri için sadece amonyağın yükseldiği durumlarda gereklidirler.

Hergün düzenli şekilde su değiştirebilirsiniz.Ancak birçoğumuz bunu haftalık periodlarla yapmaktayız ve bu şekilde fazla problem yaşamamaktayız. ( Ancak çok yavrularımızın süratle büyümesini istiyorsak günlük su değişimi bunun tek çaresidir! )

Sonuç olarak anlaşılacağı üzere tek çözüm filtrelemedir.Filtreler 3 katagoride suyu temizlerler. Bunlar biyolojik, mekanik ve kimyasal filtrasyondur.

1-) Kimyasal Filtrasyon :

Kimyasal açıdan etkili filtre malzemeleri amonyağı veya potansiyel zehir olan çözünmüş atıkları nötrlemek veya uzaklaştırmak için filtreye konulur.Ancak kapasitesini dolduran kimyasal malzeme içinde tuttuğu toksik etkisi olan maddeleri suya geri bırakır bu yüzden belli zaman aralıkları ile değiştirilmelidir.

En çok kullanılan kimyasal filtre malzemesi aktif karbondur.Ayda bir değiştirlen ve 20 galona (yaklaşık 80 litre) yarım kup (büyük su bardağı) ölçekte kullanılan karbon en iyi sonucu verecektir.

Kimyasal filtre malzemeleri öngörülen zaman aralıklarında değiştirlmelidir aksi taktirde bünyelerinde tuttukları toksik maddeleri suya geri verirler.

2-) Mekanik Filtrasyon :

Filtreler katı balık atıklarını ,yenmemiş yemleri ve organik parçaları akvaryumdan uzaklaştırırlar.Eğer mekanik filtrasyon malzemeleri düzenli olarak yıkanırsa (klorsuz ve normal sıcaklıkta su ile) bu atık maddeler amonyağa dönüşmeden önce akvaryumdan atılmış olur.

Herhangi gözenekli malzeme makanik filtrasyon malzemesi olarak kullanılabilir ama sünger,kağıt kartuşlar,polyester pedler daha iyi iş görür.Eğer gözenekler çok ufak ise çabuk tıkanırlar,eğer çok büyük olurlarsa tutmaları gereken maddeleri tutamazlar.Etkili bir mekanik filtrasyonun birinci şartı, filtre malzemelerinin düzenli temizlenmesi veya değiştirilmesidir.Çoğu akvaryumsever bundan kaçındıkları için gözeneklerin tıkanması sonucunda amonyak zehirlenmesinden dolayı balıklarını kaybederler.

3-)Biyolojik Filtrasyon :

Filtreler birçok faydalı bakteri kolonisine oksijence zengin bir ortam yaratır.Bunlardan bir bölümü nitriti daha az zehirli bir madde olan nitrata dönüştürür (ancak nitrat seviyesi arttıkça balıkların büyümeleri yavaşlar hatta durur! ). Nitrat düzenli su değişimleriyle ve nitratı yok eden kimyasallar vasıtasıyla sudan azaltılmalıdır.
Etkili bir biyolojik filtreleme için bakteriler için amonyak ve oksijenin bulunduğu bir ortam sağlamalıdır.Alanın çokluğu daha fazla bakteri kolonisi oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Biyolojik Filtreler

Günümüze kadar geçen süre içinde dünyası, biyolojik arıtmanın, mekanik arıtmaya göre canlıların yaşamı için daha faydalı olduğu sonucuna varmış ve biyolojik arıtma yapan düzenekler sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Aslında biyolojik filtre ifadesi pek doğru bir kavram değildir. Burada filtre, bakterinin kendisidir ve bu amaçla kurulan düzeneklere Biyolojik reaktör yada kısaca Bio-Reaktördemek daha uygun olur.
Belirli tür mikroorganizmaların, uygun ortamda çoğalarak etkin olmaları ve suda bulunan zehirli azot bileşiklerini, zehirli olmayan azot bileşiklerine döndürmesi özelliklerinden faydalanarak yapılan arıtmaya, Biyolojik Arıtma diyoruz.

Mekanik ve Biyolojik Filtre arasında ne fark vardır?

Mekanik filtreler kuvvetli bir pompa yardımıyla, ortamdaki suyun, yoğunlaştırılmış filtre malzemesinin (medya) içinden hızla geçirilerek, su içinde askıda kalan parçacıkların, bu medya üzerinde tutulması prensibine göre çalışır. Tutulan parçacıklar, boyut ve miktarına bağlı olarak, kullanılan medyayı tıkayacağından, medyanın ya sıklıkla değiştirilmesi yada kısa aralıklar ile temizlenmesi gerekir. Parçacıkların, medya içinde tutulması sırasında ve gerekli şartların oluştuğu bölgelerde, bir miktar biyolojik arıtma olabilir ancak, hızlı su geçişinin, prensip olarak kabul edildiği bu filtrelerde, biyolojik arıtmayı göz ardı etmemiz yanlış olmaz.

Etkin olarak çalışması beklenen bio-reaktörlerde ise, suyun filtre malzemesi içinden geçiş hızı oldukça yavaştır. Suyun bu yavaş akışı sırasında, sadece suda askıda kalabilen (hafif ve küçük) bir miktar parçacık, filtre malzemesinin geçirgenliği ile ilgili olarak tutulabilir veya tutulamaz. Tutulan bu parçacıklar, medya içinde Filtre çamuru olarak adlandırabileceğimiz organik bazlı yapıyı oluştururlar.

Son yıllarda kullanılmaya başlayan, elektrikli motorlar ile güçlü akıntı yaratan iç ve dış filtreler, aslında daha çok mekanik arıtma yapmak için tasarlanmışlardır. Biyolojik arıtmanın önemi ortaya çıktıkça, yapılarında ve içlerinde kullanılan filtre malzemesi (medya)değişiklikleri ile biyolojik arıtma da yapar hale gelmişlerdir.

Bio-Reaktör çalışma prensibi – Azot döngüsü

Çok kısa olarak bahsetmek gerekirse, Bio-Reaktör çalışma prensibi, uygun şartlarda koloni oluşturmuş bakteri aktivitesine bağlıdır. Bakteriler sudaki atık maddeleri alarak, iç yapılarında karmaşık biyokimyasal reaksiyonlar ile bir başka atık madde haline dönüştürürler veya bünyelerinde biriktirirler. Sözü edilen bakteriler, doğal olarak her ortamda bulunmaktadır. Bu bakterilerin çoğaltılması için aslında hiç bir yardıma gerek yoktur. Zaten her ortamda var olan bakteriler yavaş yavaş büyüyerek çoğalırlar ve ortam şartlarına kendilerini alıştırırlar. Özel olarak Nitrifikasyon olarak adlandırılan amonyağın (NH4/NH3) iki aşamada nitrata (NO3) dönüştürülmesi, azot bileşikleri oksitleyici bakteriler ailesine ait çeşitli türlerde bakteriler tarafından gerçekleştirilir.
Amonya veya amonyumun (NH3/NH4) ve Nitrit’in (NO2) varlığı özellikle içinde bulunan akvaryumlarda istenmez. Hedef değer genelde kullanılan ölçüm metodları ile (0) sıfırdır.

Nitratın (NO3) varlığı, balıklar için direk ölümcül değildir. Yemleme zaman ve miktarı, uzaklaştırılmamış ölmüş balık yada çürüyen yapraklar veya yeni eklenen canlılar dolayısıyla, bakteri nüfusunun değişmesine paralel olarak nitrat konsantrasyonuda, sürekli değişiklik gösterir. 75 mg/l lik konsantrasyon balıkların yaşamasını engellemeyecek bile olsa ortalama olarak sınır değerin 20-30 mg/l üstüne çıkmaması hedeflenir. Ancak nitratın, sürekli yüksek konsantrasyonlarda bulunması, balıkların bağışıklık sistemlerinin zayıflayarak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların olumsuz etkilerine maruz kalmalarına ve sonucunda kayıplarına sebep olur.

Bio-Reaktör için uygun koşullar nelerdir?

Canlılar için en önemli madde : Oksijen

Azot döngüsü süreci sırasında bahsedilen bakteriler önce amonyağı, sonra buna bağlı oluşan nitrit’i oksitleyerek, nitrata çevirirler ve döngünün bu kısmını tamamlarlar. Ortamda çözünmüş oksijen miktarı, bakterilerin bio-kimyasal reaksiyonlarını etkin olarak gerçekleştirmeleri için birinci derecede önemlidir.
Çözünmüş olarak bulunan oksijen, atmosferden suya , akvaryumun atmosfere açık yüzey alanı boyunca sürekli olarak geçer. Akvaryumda bulunan ve fotosentez yaparak gelişmekte olan bitkiler, ortama bıraktıkları oksijen nedeni ile önemli bir kaynaktır. Havalandırma esnasında, bir miktar oksijenin suda çözünmesi mümkün bile olsa, asıl gaz geçişi akvaryumun yüzey alanı boyunca olur. Bu yüzden geniş yüzey alanına sahip tanklar tercih edilmekte ve önerilmektedir.

Koloninin oluşması gerekli mekan: Filtre malzemesi (medya)

Bio-Reaktörün en önemli parçası, bakteri kolonisinin yerleşebileceği ve görevini yapacağı, bakteri yatağı olarak kullanılacak filtre malzemesidir. Bakteriler,bu malzeme içinde yerleşecekler, zaman içinde oluşan çamur benzeri yapıda bulunan bio-film içinde ve üzerlerinden geçen sudan, yaşamları için gereken besinleri alarak, kendilerinden beklenen bio-kimyasal dönüşümü yapacaklardır.

Bio-Film içinde koloni oluşturan bu bakteri ve diğer canlılar, besin buldukları ölçüde çoğalırlar ve filtre malzemesi yüzeyine yerleşerek büyürler. Zaman içinde oluşan bu miro-fauna içinde denge sağlanıp, değişmeyen (stabil) bir ortam oluşur. Dolayısıyla, sayıca çok miktarda oluşan bu bakteriler için büyük miktarda yüzey alanı sağlamak gerekir. Geniş yüzey alanı olanağı sunduğu için delikli, bol girintili çıkıntılı yapılı malzemeler, bakteri ve kolonilerinin yerleşip gelişmesi için oldukça elverişlidir.

Pürüzlü yapıdaki ve büyük yüzey alanı imkanı sunan her tür malzemenin, yüksek sayıda bulunan mikroorganizmaların, kolaylıkla bu yüzeye tutunarak yerleşebilecekleri ve çoğalabilecekleri akla gelebilir ancak yüzey alanının büyüklüğü, etkin bir bakteri kolonisi yerleşimi için tek başına yeterli ve anlamlı değildir. Bakterilerin boyutları 200 nanometre (10-9) ila 10 mikrometre (10-6) arasında değişmektedir. Aynı zamanda, bakterilerin beslenmeleri için ihtiyaç duydukları maddelerinde, koloninin tutunduğu bölgeye ulaşması gerekeceği hesaba katılmalıdır. Gerekli besinlerin belli bir boyutu olduğu ve suyla birlikte hareket ederek bakterilere ulaşması gerektiği düşünülürse, seçilecek filtre malzemesi iç yapısının, yeterli büyüklükte hacimler sunması gerektiği sonucuna varılır. Çok büyük yüzey alanı sağladığı söylenen malzemelerin (sinterlenmiş cam, aktif karbonun bazı türleri, v.b) sadece bu özellikleri ticari sebepler ile ön plana çıkarılmasına rağmen, yalnızca geniş yüzey alanı özelliği, etkili bir bio-reaktör için yeterli değildir. Akvaryum suyuna herhangi bir olumsuz katkı yapmadığı düşünülen, süngerden ibaret filtre malzemesi , bio-reaktör içinde kullanılmak üzere, elverişli alana ve hacime sahip olup aynı zamanda diğer malzemelere kıyasla oldukça ucuz bir malzemedir. Bio-Reaktör için sünger kullanımı dünyasında çok yaygındır.

Süngerden ibaret olan Bio-Reaktörün çalışma prensipleri, sert yüzey gerektiren ve başarılı olarak biyolojik arıtma yapan ıslak kuru filtreler (“wet&dry” / “Trickle filter”) ve “Bio-wheel” çalışma prensiplerinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Burada, tamamı su içinde çalışan bio-reaktörün genel hatlarıyla, çalışma prensiplerinden bahsedilmektedir. Çok çeşitli şartlara bağlı olarak değişen ve birbirleriyle sürekli etkileşimli dinamik yapıdaki akvaryumlarımız için ‘en iyi filtre’ ifadesinden kaçınarak, şartlara ve amaca göre, ‘en uygun filtre’ ifadesini kullanmak daha yerindedir.

Bio-reaktörden geçen suyun hızı ve önemi ;

Bakterilerin, amonyaktan nitrit’e ve nitrit’ten nitrat’a dönüştürme işlemi için belli bir zamana ihtiyaç duyacağını düşünmek doğaldır. Endüstriyel su arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar sonucunda, bakteri yatağından geçen suyun hızı (velocity) için en uygun değerlerin, 1-30 cm/dakika arasında olduğu ve bakterilerin en verimli ve etkin (optimum) olarak, bu hız aralığında aktif olduğu belirtilmektedir. Bakterilerin üzerinden, daha yüksek hızlarda geçen su sebebi ile bakterilerin bulundukları ortama tutunmayı bırakıp yada tutunamayıp, daha sakin akıntıya sahip bölgelerde yerleşip çoğalma eğilimine girdikleri, gerekirse oluşan bio-filmi kalınlaştırarak, bu katmanların daha alt kademelerine geçtikleri ve bununda bio-reaktörün etkinliğini azaltıcı yönde etki yaptığı gözlenmiştir. Dolayısıyla, medya içi yapısındaki düzensizliklerden kaynaklanan turbulans nedeni ile filtre yatağından geçen suyun farklı ve yüksek hızlarda olabileceği düşüncesiyle, medya öncesinde, su hızının 5-10 cm/dakika olmasını öngörmek uygundur. Bu değerin 3 cm/dakika veya 15 cm/dakika olması Bio-Reaktörün etkinliği açısından fark yaratmasa, dünyasındaki tecrübeler, hedef olarak 5–10 cm/dakikalık değerin, bio-reaktör tasarımı için en uygun olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bu hız düşük bir hızdır ve her zaman mekanik arıtma için yeterli olmayabilir. Fakat bundan daha hızlı akan su da, biyolojik arıtma için uygun değildir. Mekanik arıtma ile biyolojik arıtma arasındaki temel fark budur. Büyük tanklarda gerek tüm suyun bio-reaktöre ulaşması, gerekse yeterli bir mekanik filtrasyon ve ölü alanların oluşmaması için ayrıca tank içi sirkülasyonun sağlanması gerekebilir.

Sağlıklı filtrasyona sahip tanklarda bakterilere iyi bakılmış dolayısı ile canlılarınıza en iyi şekilde bakım şartları sunulmuş olmaktadır. Buna istinaden bakterilerinize iyi bakmanız dileğimle…