Bizi Takip Edin !

Facebook Twitter Rss Kaynağı
04
Eylül
2017
Bu konu 7 ay Önce yayınlanmıştır.

Suyun anorganik maddelerinden her şeyden önce topraktan karışan, çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlan suyun sertliğini meydana getirirler. Hidrojen karbonat (bikarbonat) ve karbonattan oluşan sertliğe karbonat sertliği (KS) veya karbonat asidi sertliği denir. Bunun başlıcasını Ca (HC03)2 ve Mg(HC03)2 oluşturur. Eskiden bikarbonattan ileri gelen sertliğe geçici sertlik denirdi, çünkü suyun kaynatılması ile karbonat çökerek, karbondioksid de uçarak sudan ayrılır, bu nedenle hidrojen karbonattan ileri gelen sertlikte gider. Fenolftaleine karşı alkali olan sularda karbonat sertliği, bir kuvvetli asid, 0.1 NHCI veya H2SO4 çözeltisi
ile titre etmekle belirlenir, bu nedenle karbonat sertliğine alkalilik denir. Alkalilik çok kere bikarbonat, karbonat, hidroksit ve seyrek olan borat, silikat ve fosfattan ileri gelir. Suyun sertliği sertlik dereceleri ile belirlenir. Başlıca üç ülkenin Alman, Fransız ve İngiliz sertlik dereceleri kullanılır. Bizim ülkemizde Fransız sertlik derecesi kullanılmaktadır.
1- Fransız sertlik derecesi (fd0) litrede 10 mg CaCo3’a veya 8.4 mg C03’a,
2- Alman sertlik derecesi(Ad0) 10 mg CaO/1 veya 7.13 mg/l Mgo’e, tekabül eder.
3- İngiliz senlik derecesi(İd0) 10 mg/0.71 CaC03′ dır. Bu da litrede 1000/70=14.3 mg CaCo’atekabül eder. Amerikalılarda
bütün tuzları milyonda olarak ifade ettiklerinden CaCO3 litrede mg olarak deyimlenir.

Suyun Ph değeri
Suda bulunan hidrojen iyonları pozitif (H+) hidroksil iyonları da negatif (OH-) iyonlarının ölçülmesiyle belirlenir. Ph’ı(H+) ve (OH-.) iyonları eşit durumda ise, bu suyu ölçtüğümüzde Ph skalamız 7 dereceyi gösterir. Bu da suyun nötral olduğunu belirtir. Hidrojen iyonları, hidroksil iyonlarından daha fazla ise, sudaki asitlik fazlalaşrr. Suyu ölçtüğümüzde Ph derecesi
7 nin altındadır. Bunun tam lersi, yani hidroksil iyonlarının fazlalaşması ile Ph derecesi 7’nin üstüne çıkar ve bu da suyun alkalik olduğunu gösterir. Akvaryumlarda bazı müstesna türler dışında birçok için pH derecesi (7) nötral olmalıdır. Akvaryumdaki balıklar için pH değeri çok önemlidir. Ayrıca Ph dengesinin bozulması bitki metabolizması oksijen durumunu hatta biyolojik filtreleri de etkiler. Suya dökülen bir çok mineral asitleri, organik asitler veya mineral tuzlar suyun asitlenmesine doğal olarak katkıda bulunur. Sudaki kirlilik, endüstriyel atıklarda bulunan metalik iyonlar Ph değerini düşürür. Böyle durumlara alışık olmayan balıklarda çok hızlı hareketler ve soluk almalar görülür. Bazı balıklar sudan atlayarak ölürler kana oksijen taşıyan hemoglobin Ph’in aşırı düşmesinden dolayı balığın solungaç yarıklarında ve mukozasında tahribata yol açar. Böylece bakteriyel enfeksiyonlara çok daha çabuk ve kolay yakalanır.

ASİDİK SUYUN HAZIRIANMASI
Asidik suyu seven balıklar özellikle Diskus ve cüce cichidler için bir çok su yumuşatma ve asidik ortam yaratma metodları vardır. En yaygın ve basit olarak kullanılan metotların başında odun kömürü gelmektedir. Kullanılan kömürde dikkat edilmesi gereken en önemli şey hiçbir kimyasal özellik taşımamalıdır. Kalitesinden iyice emin olduğumuz odun kömürünü kanister
filtlelerin içine koyarak çalıştırabiliriz. Bunun için bir avuç dolusu odun kömürünü 5-5.5 litrelik suyu ölçü alınarak bir torbaya veya elyafla iyice sarılarak filtrenin içine konulmalıdır. Günümüzde birçok firmanın çıkarmış olduğu tamponlayıcı tuzlar dükkanlarında satılmaktadır. Bunların bir çoğunda sodyum bi fosfat tuzları bulunmaktadır. Çok fazla kullanılması durumunda suda aşırı bir asidlik meydana gelebilir, bu nedenle çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu konuda önemli bir şey daha hatırlatmak isterim. Biyolojik filtreler genelde
asidik ortamlarda çalışmazlar. Nitrosomonas bakterilerinin optimum çalışması minimum nötral yani pH’ı 7 dereceli ortamlardır. Ph derecesi 6 ve onun altındaki sularda biyolojik filtrenin etkisi son derece azalmaktadır. Ayrıca ph 6-6.5’la tutmak için Torf veya Zeolit gibi maddeler de kullanılmaktadır.

ALKALİ SUYUN HAZIRLANMASI
Malawi, Tanganyika ve Viktorya Gölü”nün Cichlidleri ve bu göllerde yasayan diğer alkali suyu seven balıklar için suyun bazik değeri önemlidir. Akvaryuma koyulan bir çok taşlar kireç ve kalsiyum ihtiva ederler. Bu tip taşlar suyuna hafif de olsa kalsiyum
tamponlarlar. Böylece su 7.5 pH’ta sürekli olarak kalabilir. Bazı yetiştiriciler filtlerclerin içine mercan kumu, kireç taşı veya ezilmiş midye kabukları koyarak pH’ı yüksek seviyede tutarlar. Bu maddeler suda çok yavaş çözülerek devamlı olarak suya kalsiyum vererek sertliğini de düzenler. Gene bir çok dükkanlarında bu tür maddeler sıvı veya toz halinde pH düzenliyicisi olarak satılmaktadır. Alkali sular vadi cichlidleri ve deniz balıkları için hayati önem taşımaktadır.Uygun ortam sağlanmadığı takdirde gelişmelerinde ve metabolizmalarında duraksamalar olabilir.

AMONYAK
Proteinli, azotlu bileşiklerin parçalanmasından meydana gelen amonyak balıklarda olduğu gibi dışarı atılır. Balıklar ve krokodiller Azotlu (N) artıkları amonyak olarak ortama salarlar (Amoniotelik). Balıklar amonyağı solungaçları ve kısmen vücut yüzeyleri ile de dışarı atarlar. Çok tehlikeli bir zehir olan amonyağın alkali ve yüksek ısılı sularda etkisi artmaktadır. Ayrıca bu tür
sularda serbest amonyak (NH3) daha tehlikeli bir durum yaratmakladır. Örnek olarak pH 8.5 dereceli bir suda (aynı zamanda ısıda 25oC) 5 kez daha kritik bir durum ortaya çıkar. Amonyağın sebep olduğu bir çok zararlı etkileri vardır. Akvaryumda (NH3) ilk etapta balıkların solunumlarını etkiler. Çünkü solungaç yarıklarına ve mukozuna zarar verir, balığın solungaçında bazan şişme meydana gelir. Solungaçları zarar gören suyun yüzeyine yakın yerlerde gezerek solungaçlarını arada sırada şişirir. Öldürücü etkileri olan amonyak balığın cildindeki mukoz zarlarına, iç organlarına (bağırsak zarına) etki ederek ölümüne yol açar. İç organlarda kanama meydana getirerek aniden ölebilir. Balıklar böyle bir ortamda dayansalar bile, daha sonra, bakteriyel solungaç hastalıklarına yüzgeçlerde çürümelere veya dropsiye yakalanarak ölürler.

NİTRİT (NO-2)
Amonyumun daha sonraki aşaması olan nitritte katabolik bakteri (nitrosomonas) grubundandır. Nitrit, amonyaktan daha az toksit etki gösterir. Tatlı su balıklarının bazı türleri,(ör. lepistes) nitrit 40-50 mg/litre olduğu zaman anca etkilenirken bazı hassas türler İse kısa sürede ölürler. Nitrit’ten etkilenen diskuslarda ilk göze çarpan solungaçların da ve burun kenarlarındaki kızarıklıklardır.Bu durumda nitrit oksidize olarak kandaki hemoglobini methemoglobine çevirmiştir. Böylece hemoglobin kana yetersiz oksijen taşıyacaktır. Aynı durum suyun aşırı sertliğinden de meydana gelebilir. (Yalnızca kızaran burun deliklerinin çevresi) Daha sonra balıkların renklerinde solmalar ve mukozlarında lekeler göze çarpar, giderek balıklar kararır. Bu durum devam ederse bakteriyel hastalıklara yakalanıp ölürler.

NİTRAT (NO-3)
Katabolik bakteriler (Nitrobakteriler) oksidize olarak bu olayın son basamağı ve nitrit ten daha az öldürücü etkisi olan Nitrat iyonlarına dönüşürler. Nitrat litrede 50-250 mg. olsa bile çok hassas türlerin dışındaki balıklarda öldürücü etkisi yoktur. Yavru balıklar ve diskuslar hemen etkilenirler. Deniz akvaryumlarında öldürücü etkisi yüksek oranda görülür. Birçok hastalığın sebebi nitratın aşırı artmasının sonucudur. Nitrat’ in (20 mg/litrede) yükselmesi balıklarda strese sebep olup dış parazitlere hemen yakalanırlar. (Okyanuslarda nitrat hemen hemen sıfırdır. Nitrat’ı kontrol altına almanın en kolay yolu suyun 3/te 1’ini peryodik olarak değiştirmektir. Akvaryumu bitkilendirmek de nitratın etkisini azaltmaktadır.

OKSİJEN KONTROLÜ
Sudaki biyolojikal balansın devamını sağlama açısından balıklar, omurgasızlar ve bitkiler için son derece önemlidir. Suda çürüyen bitkiler artık maddeler organik veya inorganik birleşimler, ayrıca çok fazla canlının bulunması ile oksijen değeri giderek azalır. Ve oksijene ihtiyaç gösteren aerobik bakteriler de ölmeye başlar. Oksijensiz kalan su tabakalarında (anoksit) sulfo bakterileri meydana gelmektedir. Özellikle kapalı havza şeklinde olan göllerde su hareketlerinin alt tabakalara inmemesi bu tabakalardaki havalandırmayı önlediğinden zamanla oksijenin yitirilmesine sebep olmaktadır. Oksijenin minimum değerlere indiği böyle tabakalarda organik maddeler dekompoze olmakta ve üreyen bakteriler sülfat anyonlarını sülfür anyonlarına indirgerler. Böylece bu tabakalarda hidrojen sülfür (H2S) oluşmaya başlar. Bu gaz, sulardaki oksijene ihtiyaç duyan tüm canlılar için tehlikelidir. (Karadeniz ve Tanganyika gölü yapı bakımından benzerlikler gösterir. Yaklaşık 150-200 metreden sonra oksijen azalır). Canlıların boyutlarına göre oksijen ihtiyacı farklı olmaktadır. Buna kimyasal ve fiziksel faktörlerde etki etmektedir. Büyük balıklar küçük boydaki balıklardan daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Balığın yaşı, fiziksel kondüsyon yapısı, özellikle solungaç taraklarının yapısı oksijen alışverişinde etkilidir. Örneğin, salmosalar (alabalık türü) minimum litrede 5 mg oksijene ihtiyaç duymaktadır.
Daha. sıcak sularda yaşayan türlerden Güney Amerika yaprak balığı Monocirrbus polyacantus ve noktalı konuşan kedi balığı Agamyxis pactinifrons litrede 1-2 mg oksijenli sularda gayet rahat yaşamını sürdürebilirler. Balığın metabolizması suyun ısısı ile de ilgilidir; mesela soğuk suda yaşayan bir havuz balığı (1 kg) 7,2 mg oksijeni 2° C’lik sularda tüketebilir. Aynı balık 30°C lik bir suda 300 mg oksijeni 1 saatte tüketebilir. Yüksek oksijene ihtiyaç duyan balıkların başında deniz balıkları japon balıkları ve bütün cichlidler gelmektedir. Hareketsiz suların yüzeyinde birçok organik moleküller biriktiğinde kirliliği (tehlikeli gazlar) meydana
getirirler. Bu nedenle su sirkülasyonu yeteri derecede kuvvetli olmalı veya yüzeyden su emen filtre sistemleri kullanılmalıdır.

Etiketler