Bizi Takip Edin !

Facebook Twitter Rss Kaynağı
23
Eylül
2017
Bu konu 6 ay Önce yayınlanmıştır.

Tank balığın türüne ve besi amacına göre değişir. Soğuk su balıkları için oksijen önem aşır, bu balıklar tropikal türlere göre daha fazla oksijen isterler; oksijen tanka üst yüzeyden girdiğine göre tankın üst kısmının geniş olması gerekir. Böylece kaç balığı besleyecek kadar hacim olduğunu peşinen bilmek lazımdır. Aşırı balıkla tankı yüklemek, balıkların telef olup ölmesini hazırlayabilir. Tank ne kadar derin olursa hacmi o kadar fazladır, çok sayıda alır. Balığın yaşaması için oksijenin yenilenmesi gerektiğinden derin tank yerine uzun tank tercih edilmelidir. Tankın metalden, camdan, plastikten karışık olarak yapılıp yapılmadığına bakmak lazımdır. Deniz balıklarından bir koleksiyon yapılmak isteniyorsa metal tank doğru olmaz, çünkü tuzlusu bunu aşındıracak,balıklar için de zararlı olacaktır. Akvaryumun büyüklüğünü, biçimini ve cinsini tespit ettikten sonra, bunu koyacak yerin uygunluğunu kararlaştırmak gerekir. Beslenecek balıkların ihtiyacı olan akvaryumun seçiminde konulacak balıkların vücut
alanlarının ölçümü esas alınır. Yani büyüklüğü ile tank büyüklüğü orantılı olmalıdır. Burada üç tür için ayrı ayrı hesap yapılmalıdır. Birinci olarak, tatlısu tropikal, ikinci olarak, tatlı soğuk su ve üçüncü olarak da, tropikal deniz balıkları üzerinde değerlendirmeler yapılmalıdır.
Esas olarak ”beher birim alanı için en fala sığdırma amacı”güdülür; buna göre tatlı su tropikal balıkları ilk sırayı, tatlı soğuk su balıkları ikinci sırayı ve tropikal deniz balıkları da sonuncu sırayı alır. Daha pratik bir dille, bu balıkların akvaryumları 60cm, 90cm, ve 120cm’den ufak olmamalıdır.Bunların su derinliğininse 40cm’den az olmaması lazımdır.
-Tankın Genişliği ve Oksijen

Tankın genişliğine paralel olarak beslemeye olanak yoktur. Önemli olan suyun sağladığı alandır. Suyun içindeki oksijen miktarı azalır azalmaz taze oksijenin içeri girebilmesi gerekir. Oksijen yenilenmesinin hızla sağlanabilmesi için suyun alanının geniş, yani balığın oksijen
gereksinimini karşılayacak boyutta olması gerekir. Su alanının diğer bir önemi de istenmeyen gazların hızla dışarı atılabilmesiyle ilgilidir.
-Tankın Biçimi

En uzun kenarı yatay olan tankın iki misli hacmine göre biçim verilmiş tanklar standart tanklar sayılır. Suyun derinliği bu kenara bağlı olarak orantılıdır. Böylece hem daha geniş bir bakış alanı da elde edilir. Önden arkaya standart boyut 30*38’dir. Ama, bir istisna olarak yavru besilerinde
oksijen miktarı azamide tutmak üzere daha geniş sığ alanlı biçime önem verilir.

-Tankın Kapasitesi

Tank kapasitesinin tayininde ilkin ısı önemlidir. Tankın ısısı azaldıkça oksijen içeriği çoğalır; ikinci olarak da çeşidi önem taşır, soğuk tatlı su, soğuk deniz suyu ve tropikal tatlısu türlerinin oksijen ihtiyaçları farklıdır.

-Tank Yapımının Etkileri

Tankın içinde bulunan suyun basıncı tankın çevresini etkiler. Cam tanklarda, hacim büyüdükçe (uzunluk ve derinlik) bunların kalınlıkları önem taşır. Cam tankların çevresinde demirden çember veya çubuk destekler olmadığından, bunların kendi dirençleriyle içlerindeki suyu ve balığı taşıyabilmesi icabeder. 45 cm boyundaki tanklara kadar cam kalınlığı 4 mm olabilir. 90 cm’lik tank için 6.5 mm kalınlık kafidir. 120 cm boyundaki tankın cam kalınlığı 10 mm olmalıdır. Ayrıca çapraz desteklerle ön yüzlerin dışarıya karın vermeleri engellenmelidir.